[CV-NV] – Khảo về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm viên chức, nghiên cứu khoa học và thực thi chính sách năm học 2023-2024

"*" dữ liệu bắt buộc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trân trọng gửi tới Quý Thầy/Cô phiếu lấy ý kiến phản hồi về hoạt động đào tạo, chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất trang thiết bị của trường. Các câu trả lời của Thầy /Cô sẽ giúp Nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như cải tiến việc thực hiện các chính sách liên quan đến dạy và học. Chúng tôi sẽ giữ kín các thông tin về người trả lời, vì vậy xin Thầy /Cô hãy trả lời một cách thẳng thắn và khách quan các câu hỏi.

TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI, BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THỰC THI CHÍNH SÁCH

Hãy cho biết mức độ đồng ý của Thầy /Cô bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho các tiêu chí từ 1 đến 5 | 1- Rất không đồng ý | 2- Không đồng ý | 3- Đồng ý | 4- Khá đồng ý | 5- Rất đồng ý
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Trường có ban hành các quy định, chính sách, quy trình liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá phân loại, bổ nhiệm cán bộ, viên chức, người lao động.
Trường tổ chức thực hiện tuyền dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo cộng khai minh bạch và khách quan
Nhân sự được tuyển dụng phù hợp với vị trí việc làm và có chiều hướng phát triển trong tương lai.
Sau khi tuyển dụng, trường thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định,
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Quý thầy cô đạt chuẩn về tiếng Anh theo quy định
Quý thầy cô đạt chuẩn về ứng dụng Công nghệ thông tin theo quy định
Quý thầy cô đã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
Quý thầy cô đã đạt chứng chỉ kỹ năng nghề theo qui định của ngành nghề.
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo tham gia bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ LĐ-TB-XH.
Kế hoạch, thông báo về việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của nhà trường được triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.
Trường tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ cho CBQL, NV, GV học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ đang được phân công tại Trường
Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đã tham gia có phù hợp với việc nâng cao trình độ chuyên môn của quý Thầy/ Cô.
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Trường có quy định rõ ràng và chặt chẽ về các tiêu chuẩn trong công tác thi đua, đánh giá phân loại đội ngũ theo quý, năm học.
Nội dung, tiêu chí đánh giá xây dựng phù hợp với từng đối tượng (Cán bộ quản lý, Giảng viên, Nhân viên).
Việc đánh giá, phân loại viên chức được thực hiện khách quan và công bằng. Kết quả đánh giá phân loại viên chức được công khai
Trường có chính sách thi đua khen thưởng, chi thu nhập tăng thêm phù hợp với các hoạt động.
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Trường đã ban hành và thực hiện theo qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động được công khai rộng rãi đến cán bộ, giảng viên nhân viên.
Công tác quy hoạch được thực hiện dân chủ, công khai và đúng quy trình .
Người được bổ nhiệm đáp ứng được đủ tiêu chuẩn theo quy định và công khai đến toàn thể CB-GV-CNV trong Trường
Nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp với người được bổ nhiệm
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Nhà trường có văn bản quy định và thực hiện các chính sách khuyến kích cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ.
Trường/Khoa có tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, trang thiết bị cho Thầy/Cô NCKH.
Công tác quản lý NCKH của Trường được thực hiện tốt và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Trường.
Nhà trường có kế hoạch hợp tác với DN về đẩy mạnh hợp tác NCKH, liên kết đào tạo thông qua các biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động và có ghi rõ mục đạt được sau mỗi chương trình.
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5
Trường có văn bản về chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng
Trường thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng và thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
Các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước được trường thực hiện đầy đủ.
Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch.
Chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định.
Thầy/Cô được tham gia và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ.

Ý KIẾN KHÁC

Quét mã QR code này để truy cập nhanh bài viết trên thiết bị di động của bạn
Cv Nv Khao Ve Tuyen Dung Dao Tao Boi Duong Danh Gia Phan Loai Bo Nhiem Vien Chuc Nghien Cuu Khoa Hoc Va Thuc Thi Chinh Sach Nam Hoc 2023 2024
Xem tiếp
5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button
ZaloMessagesEmailHotline